Banner

Giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 9

Thứ Ba, 25/09/2018, 20:11 [GMT+7]

(TTV)- Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác báo chí – xuất bản tháng 9 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức chiều nay, đồng  chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách chủ động, kịp thời phản ánh các vấn đề thời sự, các hoạt động diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong tháng 9 năm 2018, các cơ quan báo chí đã  tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị trung ương 6, Hội nghị trung ương 7 khóa XII; phản ánh kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, khai giảng năm học mới... Báo chí cũng đã thông tin kịp thời, toàn diện về tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc phòng, tránh, khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Trong tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2018, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phản ánh việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị; công tác khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị  trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách khoa học; tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống cộng tác viên và trao đổi, chia sẻ thông tin; đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; kịp thời phản ánh các vấn đề thời sự, các hoạt động diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội Nhà báo tỉnh cần quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng, định hướng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ hội viên; phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí xuất bản.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị  trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách khoa học
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách khoa học

Cẩm Tú – Sĩ Thảo

 

.
.