Banner

Giao ban công tác báo chí tháng 11/2018

Thứ Tư, 07/11/2018, 18:53 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 7/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin truyền thông đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10, định hướng một số nội dung quan trọng cần tuyên truyền trong tháng 11. 

 

Trong tháng 10, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát các sự kiện, định hướng lớn của Nhà nước, của tỉnh, tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Nhiều tin bài đã phản ánh, biểu dương kịp thời những mô hình, cách làm hay, biểu dương những gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng thông tin tích cực trong xã hội. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 9 tháng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nửa nhiệm kỳ; công tác khắc phục hậu quả thiên tai và những hoạt động hướng đến kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa. Nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh đã tiếp thu, trả lời những vấn đề báo chí nêu, góp phần giải quyết những vướng mắc, phát sinh một cách kịp thời.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin truyền thông  đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát các sự kiện, định hướng lớn của trung ương, của tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh; tăng cường tuyên truyền phòng chống thiên tai; các chính sách hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và phát triển sản xuất sau mưa lũ. Đồng thời, thông qua chức năng phản biện, báo chí kịp thời phản ánh toàn diện, sâu sắc về Thanh Hoá, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, và nhân dân trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.

Đình Hà – Quốc An

.