Banner

Nghiên cứu phản ánh của báo chí về tình trạng bến nhiều hơn cảng

Thứ Ba, 11/06/2019, 05:45 [GMT+7]

(TTV) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phản ánh của báo chí về tình trạng bến nhiều hơn cảng, chưa có hạ tầng chuẩn, nhất là không có hạ tầng kết nối nên không khai thác hết được tiềm năng.

 

Về phản ánh của báo Sài Gòn Giải phóng (Cần xác định đúng chức năng của vùng kinh tế trọng điểm để phát triển hệ thống cảng biển tương ứng. Nếu chỉ phát triển cảng theo định hướng chung chung sẽ rơi vào tình trạng "thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu" gây lãng phí nguồn lực.

Thực tế là, mới chỉ có một số ít cảng được đầu tư đúng nghĩa, còn lại mang tính chất bến nhiều hơn cảng, chưa có hạ tầng chuẩn, nhất là không có hạ tầng kết nối nên không khai thác được hết tiềm năng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và có ý kiến về việc này.

Hồng Quang

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

.