Banner

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Hai, 28/12/2020, 16:02 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện Công văn số 54- CV/TU ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, để thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số nội dung sau:

Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng thời lượng, cập nhật liên tục về tình hình , diễn biến dịch bệnh Covid - 19, ưu tiên dung lượng, phát sóng vào các khung giờ vàng để cán bộ, Đảng viên và Nhân dân nhận rõ tính chất, mức độ nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh Covid - 19 gây ra. Cảnh báo về mối nguy hại, cơ chế lây truyền, hướng dẫn các tổ chức và người dân tăng cường chủ động các biện pháp phòng, ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền công tác kiểm soát, giám sát việc thực hiện cách ly, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh và người từ các tỉnh, thành phố có người bệnh bị mắc Covid - 19 đến địa bàn tỉnh. Công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế; Việc khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, nơi làm việc, nơi lưu trú và cư trú; Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động thông tin kịp thời, định hướng dư luận để người dân không được chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang trước tình hình dịch bệnh; đồng thời phản bác các thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh tránh gây ảnh hưởng tiêu cực, tạo dư luận xấu trong cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch; đồng thời phát hiện, phê phán đấu tranh với những hoạt động, hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch. 
Đề nghị các Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm viết tin, bài tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh theo các nội dung định hướng nêu trên .

 

.