Banner

Khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2020

Thứ Ba, 01/06/2021, 10:32 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định về việc Khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2020

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo số tiền thưởng 122.000.000 đồng (Một trăm hai mươi hai triệu đồng) cho 22 tác giả, nhóm tác giả, thuộc Hội Nhà báo tỉnh có tác phẩm đạt giải A, B, C; Thưởng 34.000.000 đồng (Ba mươi tư triệu đồng) cho 17 tác giả, nhóm tác giả thuộc Hội Nhà báo tỉnh có tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác giả, nhóm tác giả có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.