Banner

Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình sẽ được sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Thứ Bảy, 10/07/2021, 09:52 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Sáp nhập Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình, Trường Trung cấp nghề Xây dựng vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa và đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa".

 

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Phương án sáp nhập Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình, Trường Trung cấp nghề Xây dựng vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa nhằm tinh gọn hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thẩm quyền tỉnh quản lý theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp. Và từng bước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật.

Sau khi sáp nhập  thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Đề án nêu rõ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động được thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 46/2016/TTBLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định Điều lệ trường cao đẳng và Văn bản hợp nhất số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Thông tư quy định về điều lệ trường cao đẳng.

Dự kiến, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa hoàn thành việc tiếp nhận, sắp xếp, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động, người học và tài sản, trụ sở của Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Trường Trung cấp Phát thành - Truyền hình trong quý III/2021 và thực hiện hoạt động theo trường mới, tuyển sinh, đào tạo từ năm học 2021-2022./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.