Banner

Năm 2019 bất động sản công nghiệp có nhiều cơ hội phát triển

(TTV) - Theo đánh giá của một số chuyên gia bất động sản, thị trường bất động sản năm 2019 sẽ có nguồn cung dồi dào, giá cả bất động sản không có khả năng tăng đột biến, thị trường ổn định. Tuy nhiên, mảng bất động sản công nghiệp sẽ đặc biệt phát triển do được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ.
 
.