Banner

Cho phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Phú

Thứ Năm, 07/01/2021, 11:44 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc cho phép Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Phú (Mã số thuế: 2802455326, địa chỉ: Số nhà 40, Liền kề 20, Khu đô thị Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa:

- Diện tích thăm dò là 2,5 ha, được giới hạn bởi các điểm góc từ 1 đến 10 (có tọa độ xác định theo Phụ lục 1 và Bản đồ kèm theo);

- Thời hạn thăm dò: 24 tháng, kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực;

- Khối lượng thăm dò: Theo đề án được thẩm định;

- Chi phí thăm dò: 151.180.000 đồng, bằng nguồn vốn của đơn vị (đơn giá áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Phú có trách nhiệm:

1. Nộp lệ phí cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành.

2. Lựa chọn tổ chức có năng lực tiến hành thi công công tác thăm dò theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. Thực hiện thăm dò đất san lấp theo phương pháp và khối lượng đã quy định tại Điều 1 của Giấy phép, Đề án đã được UBND tỉnh chấp thuận này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thi công các hạng mục công việc đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường; thu thập và tổng hợp đầy đủ, chính xác các tài liệu, kết quả thăm dò; kiểm tra và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và tính trung thực của tài liệu thực tế thi công; bảo quản lưu giữ đầy đủ các tài liệu nguyên thủy, tài liệu thực tế có liên quan và các mẫu vật địa chất, khoáng sản theo quy định hiện hành.

3. Thông báo kế hoạch, thời gian triển khai thi công các hạng mục công tác thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; chịu sự kiểm tra, giám sát quá trình thi công hệ phương pháp kỹ thuật và các hạng mục công việc của Đề án của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

4. Tiến hành phân tích các loại mẫu tại các cơ sở đạt tiêu chuẩn VILAS, LAS-XD; làm rõ chất lượng, trữ lượng đất cho mục đích sử dụng. Trước khi tiến hành lấy mẫu công nghệ, phải đăng ký khối lượng, vị trí, thời gian, phương pháp lấy mẫu tại Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra ngoài thực địa và giám sát thực hiện.

5. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

6. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản của UBND tỉnh Thanh Hóa; nộp báo cáo vào lưu trữ theo quy định hiện hành.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.