Banner

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu tái định cư bản Xim, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát

Thứ Ba, 12/01/2021, 10:54 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư bản Xim, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu:

Tổ chức thực hiện

- Chủ đầu tư (UBND huyện Mường Lát) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát Chủ đầu tư thực hiện.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.