Banner

Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nghĩa trang thành phố Sầm Sơn

Thứ Năm, 07/01/2021, 11:34 [GMT+7]

(TTV) - Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực có Công văn về việc xin lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên nghĩa trang Phúc Lạc Viên Sầm Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng , Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 8272/SXDPTĐT ngày 30/12/2020 nêu trên:

- Thống nhất chủ trương giao cho Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nghĩa trang thành phố Sầm Sơn.

- Sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, các vấn đề về đầu tư, đất đai, tài chính và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký văn bản này, Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực phải hoàn thành việc khảo sát, lập quy hoạch, trình duyệt theo quy định; quá thời hạn nêu trên, văn bản này không còn giá trị pháp lý. Kinh phí lập quy hoạch do Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực tự chi trả và không được bồi hoàn trong bất kỳ trường hợp nào./.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.