Banner

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Gũ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Thứ Năm, 07/01/2021, 11:29 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Gũ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, với những nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch

1.1. Phạm vi ranh giới:

Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch chung bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 xã: Lĩnh Toại, Hà Hải và Hà Châu có giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp xã Hoạt Giang;

- Phía Nam giáp huyện Hậu Lộc;

- Phía Đông giáp huyện Nga Sơn;

- Phía Tây giáp xã Yến Sơn, Hà Thái và Hà Lai.

1.2. Quy mô:

- Quy mô diện tích khoảng: 1.750 ha (xã Lĩnh Toại: 602 ha; xã Hà Hải: 502 ha; xã Hà Châu: 646 ha).

- Dân số hiện trạng (theo thống kê năm 2019): 13.766 người; gồm: Lĩnh Toại: 4.620 người; Hà Hải: 4.115 người; Hà Châu: 5.031 người;

- Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 20.000 người;

- Dự báo dân số đến năm 2040 khoảng 25.000 người.

(dự báo dân số được cụ thể hóa trong quá trình lập quy hoạch).

2. Tính chất đô thị

Là đô thị loại V, trung tâm kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam huyện Hà Trung, có chức năng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

3. Một số chỉ tiêu cơ bản dự kiến về dân số, đất đai và hạ tầng kỹ thuật

3.1. Dự báo quy mô dân số:

- Dân số hiện trạng 2020 khoảng: 13.766 người;

- Dự báo đến năm 2030 khoảng: 20.000 người;

- Dự báo đến năm 2045 khoảng: 25.000 người;

Dân số tăng thêm đến năm 2045 là: 11.234 người.

3.2. Dự báo quy mô đất đai:

Lựa chọn chỉ tiêu dự báo quy mô đất dân dụng đô thị khoảng 100 m2/người, theo các giai đoạn cụ thể như sau:

- Đến năm 2030, đất dân dụng đô thị khoảng 200 ha;

- Đến năm 2045, đất dân dụng đô thị khoảng 250 ha.

(Dự báo quy mô dân số và đất xây dựng đô thị sẽ được cụ thể hóa trong quá trình nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch).

Dự báo quy mô tối thiểu các công trình dân dụng trong đô thị:

3.3. Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông trong đất xây dựng đô thị (không bao gồm giao thông tĩnh)

+ Tính đến đường liên khu vực: > 9%.

+ Tính đến đường khu vực: >13 %.

+ Tính đến đường phân khu vực: >18%.

- Chỉ tiêu điện năng: 1.000KWh/người/năm ; phụ tải 330 W/người ;

- Cấp nước sinh hoạt: 120 lít/ người/ngày đêm; tỷ lệ cấp nước sạch tối thiểu 95%;

- Thoát nước bẩn tối thiểu: 90% nước cấp;

- Chất thải rắn tối thiểu: 1kg/ng/ngđ;

- Thu gom xử lý chát thải: 100%;

- Hệ thống nước mưa và nước thải riêng biệt.

Các nội dung khác xem chi tiết tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.