Banner

Lập quy hoạch khu đô thị mới Yến Sơn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung

Thứ Năm, 08/04/2021, 07:33 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Yến Sơn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau khi Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao UBND huyện Hà Trung căn cứ nhu cầu phát triển nhà ở tại địa phương, rà soát, xác định ranh giới khu đất có chức năng phù hợp với Quy hoạch chung được duyệt để tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Yến Sơn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Danko tài trợ kinh phí cho UBND huyện Hà Trung để tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Hình thức tiếp nhận kinh phí theo hướng dẫn của Sở Tài chính (đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Công văn số 2714/UBND-CN ngày 05/3/2021).

UBND huyện Hà Trung có trách nhiệm đưa việc sử dụng đất Khu vực nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đầu tư dự án tại khu vực lập quy hoạch chi tiết, các vấn đề về đầu tư, đất đai, tài chính và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.