Banner

4 trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Thứ Tư, 30/06/2021, 14:47 [GMT+7]

Dưới đây là thông tin chi tiết về 4 trường hợp người dân bị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định của pháp luật.

 

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể. Ảnh: Nguyễn Hà
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể. Ảnh: Nguyễn Hà

Trường hợp 1

Hủy giấy chứng nhận trong trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người nhưng không thu hồi được giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 65 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp 2

Hủy giấy chứng nhận trong trường hợp người sử dụng đất bị mất giấy chứng nhận có yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp 3

Hủy giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1.7.2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau:

- Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có.

- Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp.

- Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp 4

Hủy giấy chứng nhận trong trường hợp thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

KIM NHUNG/BÁO LAO ĐỘNG

.