Banner

Điều chỉnh cục bộ Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (một phần khu 1.3)

Thứ Sáu, 17/09/2021, 08:52 [GMT+7]

 (TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (một phần khu 1.3), thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời hoàn chỉnh hồ sơ theo quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, gửi Sở Xây dựng đóng dấu, lưu trữ theo quy định.

Tổ chức công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (một phần khu I.3); bàn giao hồ sơ, tài liệu cho UBND thành phố Sầm Sơn làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.