Banner

Khuyến khích đấu giá quyền sử dụng đất trực tuyến bằng phần mềm đấu giá

Thứ Năm, 09/09/2021, 09:49 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 6/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 13692, khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa chủ động lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến bằng phần mềm đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa chủ động quyết định việc tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương chưa thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo tuân thủ đúng quy định; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch Covid-19 liên quan đến các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời giao Sở Tư pháp khẩn trương đấu mối, làm việc với Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp và các Doanh nghiệp cung cấp bản quyền phần mềm đấu giá trực tuyến nhằm áp dụng rộng rãi trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn. 

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa

.