Banner

Lập quy hoạch các khu dân cư mới trên địa bàn huyện Đông Sơn

Thứ Sáu, 17/09/2021, 08:51 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư mới trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư mới trên địa bàn huyện Đông Sơn theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND huyện Đông Sơn tại các văn bản nêu trên.

UBND huyện Đông Sơn tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết theo trình tự, thủ tục quy định.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.