Banner

Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư mới xã Đông Khê, Đông Ninh, huyện Đông Sơn

Thứ Sáu, 24/09/2021, 22:53 [GMT+7]

 (TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư mới xã Đông Khê, Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Căn cứ nội dung Quyết định và các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND huyện Đông Sơn triển khai các bước công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Đông Sơn thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.