Banner

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Thứ Bảy, 02/10/2021, 09:01 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 3795 ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kế hoạch phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,6 m2sàn/người, Chỉ tiêu về diện tích nhà ở tối thiểu: 10 m2sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 19,2 triệu m2 sàn, tương ứng với khoảng 193.939 căn nhà ở.

Theo Hồng Tư /THNM 02/10/2021

.