Banner

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg: Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thứ Bảy, 02/10/2021, 09:32 [GMT+7]

(TTV)- Theo quyết định số 27 ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dichj COVID - 19 sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có). Việc giải quyết giảm tiền thuê đất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Theo Kim Dung/THNM 02/10/2021

.