Banner

Gắn phát triển sản phẩm truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng ở Vĩnh Lộc

(TTV) - Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Vĩnh Lộc đã ban hành nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 và  ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Trong đó, huyện chú trọng đến việc gắn sản phẩm truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng. Tuy  nhiên, việc phát triển các sản phẩm du lịch  và thu hút khách du lịch ở đây vẫn còn nhiều khó khăn.
 
.