Banner

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng chậm lại: Khẩn trương tìm giải pháp

Nhằm giải quyết bài toán thu hút khách quốc tế, nhiều địa phương, doanh nghiệp lớn trong cả nước đã chung tay chia sẻ các giải pháp để tăng lượng khách quốc tế trong thời gian tới.
 
.