Banner

Thanh Hóa sắp có 181 nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

Thứ Tư, 05/12/2018, 11:19 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 4802/2018/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025". Theo đó, đến năm 2020, toàn bộ các khu du lịch trọng điểm có ít nhất một nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.  

 

Theo Đề án, các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đã được xác định trong "Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh tiện ích, hiện đại, có tính thẩm mĩ cao và phù hợp với định hướng phát triển du lịch của từng khu, điểm du lịch.

Cụ thể Đề án đặt ra mục tiêu:

- Đến năm 2020, toàn bộ các khu du lịch trọng điểm có ít nhất một nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Đến năm 2025, hầu hết các khu, điểm du lịch trọng điểm, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trở lên có nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

- 100% các nhà vệ sinh có hệ thống cấp điện, cấp nước thải và thu gom chất thải rắn đạt tiêu chuẩn.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện đề án là 42,9 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 26,7 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 16,2 tỷ đồng.

 

Dự án được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chủ trì. Phạm vi thực hiện dự án là tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đã được xác định trong chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các Phụ lục số 1, 2 và 3 được đính kèm Quyết định số 4802/2018/QĐ-UBND được ban hành ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ số lượng và thiết kế nhà vệ sinh được đầu tư xây dựng cho từng khu, điểm du lịch.

Khánh Linh

.