Banner

Thanh Hóa công nhận thêm 3 khu du lịch cấp tỉnh

Thứ Tư, 22/05/2019, 16:14 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1905/QĐ-UBND, Quyết định số 1906/QĐ-UBND và Quyết định số 1907/QĐ-UBND công nhận Vườn quốc gia Bến En, huyện Như Thanh và huyện Như Xuân; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc; Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước và huyện Quan Hóa là 3 khu du lịch cấp tỉnh.

 

Pù Luông trong nắng sớm
Pù Luông trong nắng sớm

Theo quyết định, UBND các huyện nơi có khu du lịch được công nhận có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển các khu du lịch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển các khu du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.