Banner

Công nhận thêm 4 điểm du lịch mới trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Thứ Tư, 08/01/2020, 05:42 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 7/1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quyết định công nhận thêm 4 điểm du lịch mới trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

 

Làng nghề bánh gai Tứ Trụ
Làng nghề bánh gai Tứ Trụ nổi tiếng của Thanh Hóa

Theo đó, 4 điểm du lịch được công nhận lần này gồm: Điểm du lịch Phố Đầm, xã Xuân Thiên và Xuân Lam; Điểm du lịch Làng nghề bánh gai Tứ Trụ ở xã Thọ Diên;  Điểm du lịch Đền thờ các Vua thời Lê Trung Hưng, xã Xuân Sinh; Điểm du lịch Di tích lịch sử văn hóa chùa Tạu, xã Xuân Trường.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thọ Xuân, UBND các xã Xuân Thiên, Xuân Lam, Thọ Diên, Xuân Sinh và Xuân Trường có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển các điểm du lịch trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, xã, thị trấn có điểm du lịch nói trên triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.