Banner

Quyết toán dự án Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa

Thứ Bảy, 17/10/2020, 22:23 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa.

 

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Địa điểm xây dựng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Thời gian khởi công 19/7/2019; hoàn thành 25/10/2019.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.