Banner

Khách quốc tế chiếm khoảng 2% thị trường khách du lịch Thanh Hóa

Thứ Tư, 27/01/2021, 08:15 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2020, Thanh Hóa đón khoảng 7,34 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế chỉ chiếm khoảng 2%.  

Do tác động của dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa giảm mạnh, chỉ có khoảng trên 35.500 lượt khách, giảm 88,2% so với năm 2019.

Khách quốc tế đến Thanh Hóa chủ yếu là khách công vụ, khách chuyên gia (chiếm 60,8%), khách nghỉ dưỡng, tham quan (chiếm trên 27,5%), còn lại là mục đích khác. Nếu dựa theo cơ cấu chi tiêu và thời gian lưu trú, thì tỷ lệ khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày tại Thanh Hóa còn thấp. Điều đó khiến cho lượng khách đến Thanh Hóa tuy đông, nhưng tổng thu du lịch chưa cao.

Theo Bản tin THNM 27/01

.