Banner

Năm 2021, thành phố Sầm Sơn phấn đấu đón được 4,6 triệu lượt khách du lịch

Thứ Ba, 06/04/2021, 08:07 [GMT+7]

(TTV)- Năm 2021, thành phố Sầm Sơn sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu đón được 4,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 3.360 tỷ đồng.

 

Để đạt được mục tiêu này, thành phố Sầm Sơn đã và đang phối hợp vói các sở, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các chương trình, sự kiện du lịch Sầm Sơn năm 2021; nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch; tranh thủ nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu từ; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Cẩm Tú /THNM 06/04/2021

.