Banner

Năm 2030, Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện

Chủ Nhật, 28/11/2021, 10:03 [GMT+7]

(TTV) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Nghị quyết số 07 về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

 

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp - thủy sản phục vụ du lịch; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và văn minh đô thị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; quốc phòng - an ninh được giữ vững; các tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện. Tầm nhìn đến năm 2045, Sầm Sơn là đô thị du lịch, vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước; kết nối chặt chẽ với thành phố Thanh Hóa về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ.

Để thực hiện được mục tiêu này, Nghị quyết đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm:

1. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tăng cường quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch, xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

3. Khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt công tác GPMB, nhất là các dự án lớn, trọng điểm; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

5. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội gắn với phát triển thành phố thông minh.

6. Tăng cường liên kết với các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh, từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

7. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế.

8. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên,môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

9. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

10. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

.