Banner
.

Tổng quan triển lãm "Thanh Hóa xưa và nay"

Thứ Sáu, 10/05/2019, 08:17 [GMT+7]

(TTV) - Triển lãm "Thanh Hóa xưa và nay" do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa từ ngày 5/5 đến 12/5/2019, nhân kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019).

 

 

 

TỔNG QUAN TRIỂN LÃM "THANH HÓA XƯA VÀ NAY"
KỶ NIỆM 990 NĂM THANH HÓA (1029 - 2019)

 

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa từ ngày 5/5 đến 12/5/2019, nhân kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019).
Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” được bố cục 4 phần, gồm: Thanh Hóa thời tiền sử - sơ sử; Thanh Hóa thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến; Thanh Hóa thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1945 - 1975); và Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới.
Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” có 34 gian trưng bày của các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh; các gian trưng bày của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ, Hội Di sản văn hóa và Cổ vật tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý khu di tích Lam Kinh; và không gian trưng bày ngoài trời từ điểm cầu vượt đường Đại lộ Lê Lợi đến khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ và tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa. Với hơn 10.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, trong đó có nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý lần đầu tiên công bố, được triển lãm, trưng bày đem đến cho người dân và du khách một cái nhìn toàn cảnh, toàn diện về mảnh đất và con người xứ Thanh trong tiến trình lịch sử của dân tộc.
Dưới đây là những hình ảnh tiêu biểu của các gian trưng bày tại Triển lãm.

 

GIAN TRƯNG BÀY
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ NỘI VỤ

 

GIAN TRƯNG BÀY
BẢO TÀNG TỈNH THANH HÓA

 

GIAN TRƯNG BÀY
TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ


 

GIAN TRƯNG BÀY
HỘI DI SẢN VĂN HÓA VÀ CỔ VẬT THANH HÓA


 

GIAN TRƯNG BÀY
BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LAM KINH


 

GIAN TRƯNG BÀY
THÀNH PHỐ THANH HÓA


 

GIAN TRƯNG BÀY
THÀNH PHỐ SẦM SƠN


 

GIAN TRƯNG BÀY
THỊ XÃ BỈM SƠN


 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN BÁ THƯỚC 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN CẨM THỦY 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN ĐÔNG SƠN 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN HÀ TRUNG 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN HẬU LỘC 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN HOẰNG HÓA 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN LANG CHÁNH 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN MƯỜNG LÁT 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN NGA SƠN 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN NGỌC LẶC 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN NHƯ THANH 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN NHƯ XUÂN 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN NÔNG CỐNG 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN QUAN HÓA 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN QUAN SƠN 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN THẠCH THÀNH 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN THIỆU HÓA 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN THỌ XUÂN 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN TĨNH GIA


 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN TRIỆU SƠN 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN VĨNH LỘC 

GIAN TRƯNG BÀY
HUYỆN YÊN ĐỊNH 

GIAN TRƯNG BÀY
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THANH HÓA 

GIAN TRƯNG BÀY
VIỄN THÔNG THANH HÓA 

GIAN TRƯNG BÀY
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BỈM SƠN 

GIAN TRƯNG BÀY
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN 

GIAN TRƯNG BÀY
CÔNG TY DU LỊCH & TIẾP THỊ GTVT - VIETRAVEL CHI NHÁNH THANH HÓA 

GIAN TRƯNG BÀY
NHÀ SƯU TẦM NGUYỄN HỮU NGÔN 

GIAN TRƯNG BÀY
ÔNG HOÀNG TUẤN LIÊM - CÔNG TY TNHH TU BỔ DI TÍCH VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THANH HÓA 

KHÔNG GIAN TRIỂN LÃM NGOÀI TRỜI

 

Biên tập: Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Thị Thu Hường

Ảnh: Đỗ Quang & đồng nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Thiết kế & trình bày: Văn Hùng