Banner

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Thứ Sáu, 15/03/2019, 08:36 [GMT+7]

(TTV) - Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh nhiều vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, sử dụng các hình phạt mang tính bạo lực, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần học sinh, gây bức xúc, bất bình trong xã hội. Thực trạng này đòi hỏi ngành giáo dục phải quyết liệt hơn trong việc thực hiện các giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.  

Phạt học sinh quỳ cả một tiết học…

uống nước giặt giẻ lau bảng...

bắt học sinh tát bạn hàng trăm cái…

Hàng loạt vụ việc giáo viên bạo hành học sinh xảy ra liên tiếp ở nhiều địa phương trong thời gian qua đã gây bức xúc, bất bình với toàn xã hội. Ngay cả chính những người trong nghề cũng không thể cảm thông với những hành động vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật này.


Để giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, mới đây Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”, với mục tiêu chung là tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa. Theo đó, giai đoạn 2018–2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử.

 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử học đường; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử theo hướng cân bằng giữa dạy “chữ” và dạy “người”; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

     

Xét trên tổng thể, số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo cũng chỉ là thiểu số. Ở khắp các vùng miền trên cả nước, đâu đâu cũng có rất nhiều tấm gương sáng về những nhà giáo hết lòng vì học sinh, dành trọn nhiệt huyết, công sức, trí tuệ cho sự nghiệp “trồng người”. Bởi vậy, cùng với việc thực hiện quyết liệt những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, ngành giáo dục cần tuyên truyền, nhân rộng tấm gương những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những cách làm hay và hiệu quả trong việc xây dựng văn hóa ứng xử học đường để lan tỏa những điều tốt đẹp trong môi trường giáo dục nói riêng, xã hội nói chung.

Thùy Linh - Văn Tráng

 

 

.