Banner

Tăng cường quản lý dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô

Chủ Nhật, 18/08/2019, 08:40 [GMT+7]

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước về việc tăng cường đảm bảo an toàn trong việc đưa đón học sinh bằng ô tô.  

 

xe đưa đón học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các Sở Giáo dục và đào tạo triển khai ngay việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh.

Đối với các cơ sở giáo dục có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định. Các cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô, trong đó phải có sự thống nhất giữa nhà trường và đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, gia đình học sinh về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của nhà trường, sự an toàn của học sinh.

Theo bản tin Thanh Hóa ngày mới 18.8/TTV

.