Banner

Tăng cường công tác kiếm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục

Chủ Nhật, 23/02/2020, 08:51 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục năm 2020, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể,  tổ chức đánh giá để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 306 cơ sở giáo dục; trong đó có 127 trường mầm non, 79 trường tiểu học, 96 trường trung học cơ sở và 4 trường trung học phổ thông trên địa bàn Thanh Hóa.

Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cốt cán ngành giáo dục và các đơn vị có liên quan,  đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia theo quy định hiện hành của pháp luật; bố trí nhân lực tham gia các đoàn đánh giá ngoài đảm bảo số lượng, chất lượng theo quv định để thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng, xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020.

Theo THNM 23/2/2020

.