Banner

Đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình "Học kỳ trong Quân đội" năm 2020

Thứ Năm, 02/07/2020, 08:45 [GMT+7]

(TTV) - Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 171-CV/TĐTN-TTNTH ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về việc xin chủ trương tổ chức Chương trình "Học kỳ trong Quân đội" năm 2020.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2020. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, mang tính giáo dục cao và đúng theo hướng dẫn Liên tịch số 723-HDLT/TCCT-TWĐTN, ngày 25/05/2012 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về "Tổ chức chương trình Học kỳ Quân đội trong thanh thiếu niên".

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn xã hội hóa đảm bảo đúng quy định.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.