Banner

Đề xuất quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu KH

Thứ Tư, 23/09/2020, 16:50 [GMT+7]

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập hiện được áp dụng thực hiện theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 05 ban hành đã tạo hành lang cơ sở pháp lý quan trọng đối với công tác quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, góp phần bảo vệ quyền lợi cho du học sinh.

Tuy nhiên, sau 07 năm triển khai thực hiện cho thấy một số quy định sau đây cần được quy định đầy đủ, rõ nét hơn trong Quyết định số 05 như: i) Quyền và trách nhiệm của du học sinh học bổng và du học sinh tự túc; ii) công tác phân quyền đối với việc cử và quản lý du học sinh học bổng; iii) trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; iv) trách nhiệm phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý du học sinh và quản lý các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Mặt khác, Quyết định số 05 chưa có quy định về công tác quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Đề xuất việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Đây là nội dung mới chưa có quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm hiện hành. Dự thảo Nghị định đã xây dựng các nội dung để nhằm thực hiện quản lý đối tượng công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, cụ thể đối với đối tượng là giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Các nội dung quy định quản lý này phù hợp với quy định tại Luật giáo dục 2019, Luật giáo dục đại học 2012 và Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018, Luật Khoa học và Công nghệ 2013, Luật giáo dục nghề nghiệp 2014.

Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể các nội dung gồm: Tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (Điều 16); cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (Điều 17); quyền và trách nhiệm của công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (Điều 18); quyền và trách nhiệm của cơ quan cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (Điều 19).

Về chế độ báo cáo Chính phủ, Bộ Giáo dục vào Đào tạo chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

.