Banner

Điểm sàn Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020

Thứ Sáu, 18/09/2020, 22:06 [GMT+7]

Cả hai trường ngành công an đều lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dao động từ 17,75 - 22 điểm tùy từng nhóm ngành.  

Học viện An ninh nhân dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2020.

Điểm sàn của Học viện An ninh nhân dân cụ thể như sau:

Mức sàn đối với tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), C03 (Toán, Văn, Sử), D01 (Toán, Văn, Anh) của nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh và tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) ngành An toàn thông tin là 17,75.

Mức điểm sàn của Học viện An ninh nhân dân đối với tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) của ngành Y khoa (gửi đào tạo đại học ngành Y) là 22.

Học viện cũng quy định, mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.

Điểm sàn Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đang tham gia huấn luyện.

Học viện Cảnh sát nhân dân cũng vừa công bố điểm sàn năm 2020

Điểm sàn của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020 cụ thể như sau:

Với nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát ở cả phía Bắc và Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ), điểm sàn của Học viện Cảnh sát nhân dân từ 17,75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) gửi đào tạo đại học ngành Y, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 22 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Trường sử dụng các tổ hợp xét tuyển giống Học viện An ninh nhân dân.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của cả hai trường là tổng điểm của kết quả thi ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Theo Vietnamnet

.