Banner

Tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh xây dựng mô hình học tập

Thứ Năm, 24/09/2020, 08:19 [GMT+7]

(TTV) - Sau gần 5 năm thực hiện Quyết định số 281của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng các mô hình học tập.  

Đến năm 2020, toàn tỉnh có hơn 83% gia đình, gần 88% dòng họ, gần 99,5% cộng đồng và trên 94% đơn vị đăng ký phấn đấu đạt gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập.

Nếu như năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Quyết định 281, toàn tỉnh mới có gần 330 nghìn gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt gần 40% thì đến năm 2020, có khoảng 75% gia đình đạt danh hiệu này. Tỉ lệ dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập cũng tăng cao qua các năm và vượt mục tiêu đến năm 2020 của tỉnh đã đề ra, cao hơn bình quân chung của cả nước. Thời gian tới, Hội Khuyến học các cấp sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách tăng cường các nguồn lực, nhất là kinh phí cho việc triển khai xây dựng các mô hình học tập.

Theo Bản tin THNM 24/9

.