Banner

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023

Thứ Hai, 16/05/2022, 16:48 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2022-2023.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Quyết định nêu, Sở GD&ĐT Thanh Hóa có trách nhiệm thông báo danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3, 7 và lớp 10 đã được phê duyệt kèm theo quyết định tới các cơ sở giáo dục phổ thông để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, đối với danh mục SGK lớp 3 sử dụng tại các trường Tiểu học chủ yếu lựa chọn SGK của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam (GDVN) cho các môn như: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật…

Trong khi đó, môn Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất lựa chọn bộ SGK của NXB Đại học Sư phạm (ĐHSP). Với Hoạt động trải nghiệm lựa chọn NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (ĐHSP TP HCM). Tiếng Anh lớp 3 lựa chọn các NXB ĐHSP TP HCM; GDVN; ĐHSP.

Với môn Tin học 3 lựa chọn nhóm tác giả do Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên) của NXB GDVN; Nguyễn Tương Chi (tổng chủ biên, NXB Đại học Huế); Lê Khắc Thành (Chủ biên, NXB Đại học Vinh) và nhóm tác giả do Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên, NXB ĐHSP).

Danh mục SGK lớp 7 sử dụng tại các trường THCS lựa chọn bộ SGK Kết nối tri thức và cuộc sống (NXB GDVN) cho các môn: Ngữ văn lớp 7 tập 1, tập 2; Toán 7 tập 1, tập 2; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lý; Công nghệ; Âm nhạc; Tin học.

Bộ SGK Cánh Diều (NXB ĐHSP) sử dụng cho các môn Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Trong khi đó, Khoa học tự nhiên lớp 7 lựa chọn 2 bộ sách Cánh diều (NXB ĐHSP), Kết nối tri thức và cuộc sống (NXB GDVN).

Môn Tiếng Anh lớp 7 lựa chọn bộ SGK của nhóm tác giả do Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) của NXB GDVN và nhóm tác giả do Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) của NXB ĐHSP TP HCM. Trong khi đó, bộ sách Chân trời sáng tạo là lựa chọn duy nhất cho môn Mỹ thuật 7.

Với danh mục SGK lớp 10 THPT, sử dụng bộ Kết nối tri thức và cuộc sống (NXB GDVN) cho các môn: Ngữ văn 10 tập 1, tập 2; Chuyên đề học tập Ngữ văn; Toán 10 tập 1, tập 2; Chuyên đề học tập Toán 10; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật;

Lịch sử; Chuyên đề học tập Lịch sử; Vật lý; Chuyên đề học tập Vật lý; Tin học; Chuyên đề học tập Tin học; Mỹ thuật; Chuyên đề học tập Mỹ thuật; Giáo dục thể chất…

Các đầu SGK lớp 10 chọn bộ Cánh diều gồm: Sinh học; Chuyên đề học tập Sinh học.

Trong khi đó, các đầu sách lớp 10 lựa chọn cả 2 bộ Cánh diều, Kết nối tri thức và cuộc sống, gồm: Địa lý; Chuyên đề học tập Địa lý; Hóa học; Chuyên đề học tập Hóa học; Công nghệ; Chuyên đề học tập Công nghệ; Âm nhạc; Chuyên đề học tập Âm nhạc; Hoạt động trải nghiệm.

Với môn Tiếng Anh 10, lựa chọn NXB GDVN của nhóm tác giả do Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) và nhóm tác giả do Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) của NXB Đại học Huế.

Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã tổ chức họp hội đồng về việc lựa chọn SGK lớp 3, 7 và lớp 10 với sự tham gia của đại diện giáo viên bộ môn đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hoá

.