Banner

Các doanh nghiệp vận tải thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19

(TTV)- Do diễn biến của dịch Covid -19 ngày càng phức tạp, để chủ động phòng tránh sự lây lan dịch bệnh, hiện nay các doanh nghiệp vận tải trong tỉnh đang thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát phòng chống dịch và thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc với toàn bộ hành khách đi xe.
 
.