Banner

Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu chính

Thứ Sáu, 26/06/2020, 23:08 [GMT+7]

 (TTV) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu chính.

 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. Đây là một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính mà các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và Bưu điện tỉnh phải triển khai nhằm hạn chế việc thực hiện TTHC trực tiếp và giảm chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Theo đó, các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông Vận tải được chuyển ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Vì vậy, tất cả các hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe gửi nhận bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hay bưu chính đều phải được tiếp nhận và trả kết quả tập trung đầu mối tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (cụ thể tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) nhằm mục đích theo dõi, giám sát quá trình thực hiện TTHC, cập nhật thống kê số liệu trên phần mềm Một cửa..., tránh tình trạng nhận hồ sơ tại các phòng, đơn vị của Sở.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.