Banner

Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn

Thứ Hai, 13/07/2020, 18:38 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn.

 

Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III. 

- Chủ đầu tư: UBND thành phố sầm Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Nhà thầu khảo sát, lập dự án đầu tư: Công ty cổ phần Việt Thanh.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 159.894.000.000 đồng (Một trăm năm chín tỷ, tám trăm chín mươi tư triệu đồng), được lấy từ vốn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác của thành phố để đảm nhận tối thiểu 30% chi phí giải phóng mặt bằng. 

- Các bước thiết kế: Thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công).

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2022.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/7/2020.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.