Banner

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định

Thứ Bảy, 01/08/2020, 09:11 [GMT+7]

 (TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định.

 

Tỉnh lộ 518 đoạn qua Yên Định.
Tỉnh lộ 518 đoạn qua Yên Định.

Theo đó, UBND huyện Yên Định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu các gói thầu được duyệt theo đúng quy định.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

 

.