Banner

Phê duyệt xây dựng công trình đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn

Thứ Bảy, 17/10/2020, 22:32 [GMT+7]

 (TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a).

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường dài 10,696 km đạt quy mô đường GTNT cấp B (theo TCVN 10380:2014).

Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong bước tiếp theo, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại báo cáo kết quả thẩm định số 4320/SGTVT-TĐKHKT ngày 13/10/2020.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

 

.