Banner

Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Thứ Sáu, 27/11/2020, 09:58 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ với các nội dung chủ yếu sau:

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

1. Tên dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Các xã Vĩnh Yên, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc.

4. Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài 5,85km, quy mô như sau:

- Đoạn Km0+00 - Km1+835: Đầu tư đảm bảo chiều rộng mặt đường Bm=5,5m, chiều rộng nền đường Bn=11,5m, chiểu rộng vỉa hè Bh = 2x3m.

- Đoạn Km1+835 - Km5+850 (bao gồm cả đoạn tuyến trùng với đường tỉnh 523C): Đầu tư đảm bảo chiều rộng mặt đường Bm=3,5m, chiều rộng nền đường Bn=5,5m.

5. Phạm vi khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Tổng chiều dài tuyến khoảng 5,85km; trong đó:

- Điểm đầu Km0+00 giao với Quốc lộ 217 tại Km35+300;

- Điểm cuối Km5+850 giao với Quốc lộ 45 tại Km30+870.

6. Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng: Theo quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành.

7. Nhiệm vụ và khối lượng thực hiện: Theo Tờ trình số 4980/TTrSGTVT ngày 23/11/2020 của Sở Giao thông vận tải.

8. Giá trị dự toán phê duyệt: 510.954.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư dự án và hỗ trợ bồi thường vật kiến trúc, tài sản trên đất (khoảng 59,9 tỷ đồng); ngân sách huyện Vĩnh Lộc bố trí để thực hiện bồi thường về đất trong chi phí giải phóng mặt bằng của dự án (khoảng 7,4 tỷ đồng).

10. UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Trong quá trình triển khai bước tiếp theo, có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện đầy đủ các nội dung đề nghị của Sở Giao thông vận tải.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.