Banner

Đấu nối đường nhánh Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc vào ĐT.526B, huyện Hậu Lộc

Chủ Nhật, 19/09/2021, 18:56 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc chấp thuận đấu nối đường nhánh Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc vào ĐT.526B, huyện Hậu Lộc.

 

UBND tỉnh đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải, cụ thể: Chấp thuận đấu nối đường nhánh Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc vào ĐT.526B tại Km3+460 (P); giao Công ty CP Đầu tư và phát triển dịch vụ Hoàng Gia làm chủ sử dụng nút giao để thực hiện các thủ tục đấu nối theo quy định.

Trong quá trình khai thác sử dụng, Công ty CP Đầu tư và phát triển dịch vụ Hoàng Gia chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, thoát nước mặt đường, bảo trì đảm bảo an toàn giao thông phạm vi nút giao đấu nối; tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao đấu nối mà không được bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; cho sử dụng chung điểm đấu nối khi tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.