Banner

Lựa chọn nhà thầu Công trình đường Thọ Phú - Thọ Tân thuộc dự án LRAMP

Thứ Tư, 22/09/2021, 21:01 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường Thọ Phú - Thọ Tân thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ ba, Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.