Banner

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe trung tâm thành phố Thanh Hóa tại xã Đông Tân và Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa

Thứ Năm, 23/09/2021, 09:11 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe trung tâm thành phố Thanh Hóa tại xã Đông Tân và Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa. Nội dung cụ thể như sau:

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Giao UBND thành phố Thanh Hóa cùng với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thương mại Minh Hương nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch chi tiết khu đất có diện tích khoảng 41,5 ha thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Đông Ga đường sắt cao tốc Bắc Nam đến giáp phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá (bao gồm các lô đất có chức năng dịch vụ vận tải, dịch vụ thương mại và đất dân cư hiện trạng, ký hiệu: DVVT1, DVVT2, DVTM10, DVTM11, DCC19); gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/10/2021.

2. Không chấp thuận để Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thương mại Minh Hương tổ chức lập quy hoạch chi tiết theo phạm vi nêu trên. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thương mại Minh Hương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bến xe Trung tâm thành phố Thanh Hóa (nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 24/8/2020), gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/10/2021.

3. Trên cơ sở đề xuất phương án quy hoạch chi tiết của UBND thành phố Thanh Hóa và hồ sơ trình duyệt của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thương mại Minh Hương, giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/10/2021.

4. Yêu cầu Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thương mại Minh Hương khẩn trương thực hiện, không để việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết làm chậm tiến độ thực hiện dự án bến xe Trung tâm thành phố Thanh Hóa.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.