Banner

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa

Chủ Nhật, 19/09/2021, 10:45 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh vừa có quyết định về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó,  Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có chức năng:

- Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Căn cứ điều kiện cụ thể của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định giao Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể.

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham gia hoạt động xây dựng theo ngành nghề phù hợp với năng lực được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng.

- Thực hiện các chức năng khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.