Banner

Sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thuỷ nội địa tỉnh Thanh Hóa

Thứ Sáu, 26/11/2021, 18:23 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

 

Theo đó, công bố kèm theo danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 10 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.