Banner

Tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh từ Thanh Hóa đi/đến các tỉnh, thành phố và ngược lại

Thứ Bảy, 22/01/2022, 14:58 [GMT+7]

(TTV) - Căn cứ Công văn số 1089/UBND-CN ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh từ Thanh Hóa đi/đến các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và ngược lại, Sở GTVT Thanh Hóa tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, cụ thể như sau:

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

1. Tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hóa đi/đến các tỉnh, thành phố từ ngày 21/01/2022 cho đến khi có Thông báo mới:

- Tiếp tục duy trì hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tinh từ Thanh Hóa đi/đến các tỉnh, thành phố, gồm: Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và ngược lại theo các Văn bản số 5330/SGTVT-QLVT ngày 26/10/2021; 6527/SGTVT-QLVT ngày 23/12/2021 của Sở GTVT Thanh Hóa.

- Cho phép khôi phục hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách cố liên tỉnh từ Thanh Hóa đi/đến các tỉnh, thành phố, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và ngược lại (chi tiết theo Phụ lục 1).

- Cho phép tổ chức vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ Thanh Hóa đi/đến các địa bàn có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 thuộc các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và ngược lại.

2. Yêu cầu hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, người làm việc tại bến xe:

- Thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GTVT, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh, Sở GTVT Thanh Hóa và Ban Chi đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương nơi đi, nơi đến.

- Tuân thủ “Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

3. Yêu cầu đối với các đơn vị kinh doanh vẫn tải hành khách

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 5873/SGTVT-QLVT ngày 24/11/2021; Công văn số 5901/SGTVT-OLVT ngày 25/11/2021 của Sở GTVT Thanh Hóa vể việc tổ chức hoạt động vẫn tải hành khách "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Giám đốc, chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở GTVT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chi đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vẫn tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo quy định tại Mục 1 của Công văn này;

- Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi.

- Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện sao lưu thông tin hành khách (theo Phụ lục 2) và lưu tại đơn vị tối thiểu 21 ngày đề phục vụ công tác truy vết phòng chống, dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền; bảo mật thông tin hành khách theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải;

4. Yêu cầu đối với các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách

- Xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch đón, trả hành khách bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

- Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR;

- Bố trí vị trí để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;

- Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ, nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế;

- Trong trường hợp phát hiện lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách, người làm việc tại bến xe, trạm dừng nghi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi. phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

- Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng; 

- Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách thực hiện quy định ve phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chi đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế;

- Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương dể thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

- Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lấy nhiễm COVID-19 cao.

5. Đề nghị Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động các tuyến vận tải hành khách từ Thanh Hóa đi/đến các tỉnh, thành phố được phép hoạt động tại mục 1 nêu trên; xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp, chủ phương tiện, người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) cố tình lén lút tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tinh bằng xe ô tô đến những địa phương chưa được tô chức hoạt động. 

6. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế có Thông báo hướng dẫn tổ chức hoạt động thí điểm tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo Công văn này đến các đơn vị có liên quan trên địa bàn để phối hợp thực hiện.

7. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, hướng dẫn đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn được biết, thực hiện nghiêm nội dung tại Mục 1, 2, 3, 4 của Công văn này.

9. Giao Thanh tra Sở:

- Phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách theo quy định tại Mục 1, 2,3, 4 của Công văn này.

- Bố trí lực lượng, kiểm tra quy định phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận chuyển khách tại các bến xe, xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người lái xe, nhân viên vi phạm; định kỳ hàng tuần có báo cáo Giám đốc Sở kết quả kiểm tra, xử lý.

10. Giao phòng Quản lý vận tải: Chủ động nắm bắt hoạt động vận chuyển khách theo tuyến cố định liên tỉnh đi đến các tỉnh, thành phố khác; kịp thời tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để điều chỉnh các giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hinh thực tế.

Theo Sở GTVT Thanh Hóa

.