Banner

Chế tạo máy đo thân nhiệt, máy rửa tay sát khuẩn tự động phòng COVID-19

Nhóm giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, trường đại học Quy Nhơn đã tự chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động và máy đo thân nhiệt không tiếp xúc để phòng, chống COVID-19. 
 
.