Banner

Mô hình sử dụng phân bón hàm lượng cao áp dụng cho mạ khay, máy cấy

Thứ Hai, 13/05/2019, 07:56 [GMT+7]

(TTV) - Vụ chiêm xuân năm 2019, Công ty Cổ phần nông nghiệp hiện đại Tiến Nông phối hợp với UBND huyện Yên Định tổ chức hội nghị đầu bờ "Đánh giá mô hình sử dụng phân bón hàm lượng cao Tiến Nông áp dụng mạ khay, máy cấy trong canh tác lúa" tại xã Định Hưng, huyện Yên Định.  

Mô hình sử dụng phân bón hàm lượng cao của Tiến Nông áp dụng cho mạ khay, máy cấy trong canh tác lúa trên diện tích gần 1 ha.

Qua đánh giá kết quả thực tế cho thấy, việc sử dụng phân bón hàm lượng cao Tiến Nông cho mạ khay, máy cấy trong canh tác lúa giúp cây lúa hấp thu nhanh hàm lượng phân bón, giảm chi phí đầu tư phân bón, giảm công lao động, giúp nông dân chủ động được thời vụ, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, bộ lá đứng, kích thước bông đồng đều, tỷ lệ trổ bông tâp trung, số lượng bông trên khóm cao, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Năng suất ước đạt trên 4 tạ 1 sào, cao hơn 40 kg 1 sào so với ruộng đối chứng.

Mô hình sử dụng phân bón hàm lượng cao áp dụng cho mạ khay, máy cấy trong canh tác lúa còn được Tiến Nông thực hiện tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương và xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, đem lại kết quả vượt trội về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong canh tác lúa,  giảm chi phí sản xuất, giảm lao động thủ công.

Lan Hương – Quang Hòa

 

.